Przetargi

 

Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2017 Roboty budowlane w filiach bibliotecznych i budynku głównym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/2/2017 
SIWZ
Upublicznienie informacji z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Plan zamówień publicznych WiMBP w Gdańsku w roku finansowym 2017 


Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2017- Dostawa książek w roku 2017
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2016 na dostawę książek w roku 2016.
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany 23/06/2021 12:20 przez Marta Sokołowska zatwierdzony przez Marta S.


Przetargi

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2016 na dostawę książek w roku 2016.
Ogłoszenie
SIWZ

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2016 na dostawę książek w roku 2016.
Ogłoszenie
SIWZ

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2016 na dostawę książek w roku 2016.
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2017- Dostawa książek w roku 2017
Ogłoszenie
SIWZ

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2016 na dostawę książek w roku 2016.
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2017- Dostawa książek w roku 2017
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2016 na dostawę książek w roku 2016.
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2017- Dostawa książek w roku 2017
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2016 na dostawę książek w roku 2016.
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2017 Roboty budowlane w filiach bibliotecznych i budynku głównym

Plan zamówień publicznych WiMBP w Gdańsku w roku finansowym 2017 


Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2017- Dostawa książek w roku 2017
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2016 na dostawę książek w roku 2016.
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2017 Roboty budowlane w filiach bibliotecznych i budynku głównym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/2/2017 
SIWZ
Upublicznienie informacji z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Plan zamówień publicznych WiMBP w Gdańsku w roku finansowym 2017 


Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2017- Dostawa książek w roku 2017
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2016 na dostawę książek w roku 2016.
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2017 Roboty budowlane w filiach bibliotecznych i budynku głównym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/2/2017 
SIWZ
Upublicznienie informacji z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Plan zamówień publicznych WiMBP w Gdańsku w roku finansowym 2017 


Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2017- Dostawa książek w roku 2017
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2016 na dostawę książek w roku 2016.
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2017 Roboty budowlane w filiach bibliotecznych i budynku głównym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/2/2017 
SIWZ
Upublicznienie informacji z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Plan zamówień publicznych WiMBP w Gdańsku w roku finansowym 2017 


Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2017- Dostawa książek w roku 2017
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2016 na dostawę książek w roku 2016.
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2017 Roboty budowlane w filiach bibliotecznych i budynku głównym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/2/2017 
SIWZ
Upublicznienie informacji z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Plan zamówień publicznych WiMBP w Gdańsku w roku finansowym 2017 


Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2017- Dostawa książek w roku 2017
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony nr ZP/PN/1/2016 na dostawę książek w roku 2016.
Ogłoszenie
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty