Dyrekcja Biblioteki

DYREKTOR

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Zarządem Miasta Gdańska

- Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
- Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, przedstawiania Zarządowi Województwa Pomorskiego i Zarządowi Miasta Gdańska planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. funkcję Dyrektora sprawuje w WiMBP  Jarosław Zalesiński

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dyrektor kieruje WiMBP przy pomocy zastępcy, powoływanego i odwoływanego przez Dyrektora. 

- Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych mu pionów organizacyjnych, zastępują Dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Funkcje Zastępcy Dyrektora sprawują:

ds. strategii i rozwoju WiMBP - Joanna Grey

ds. merytorycznych w WiMBP - Magdalena Borowik

Opublikowany 28/04/2022 12:02 przez Marta Sokołowska zatwierdzony przez Marta S.


Dyrekcja Biblioteki

DYREKTOR
Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Zarządem Miasta Gdańska
- Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
- Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, przedstawiania Zarządowi Województwa Pomorskiego i Zarządowi Miasta Gdańska planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

Funkcję Dyrektora sprawuje w WiMBP  Paweł Braun

 

ZASTĘPCY DYREKTORA

Dyrektor kieruje WiMBP przy pomocy dwóch zastępców, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora. 

- Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych im pionów organizacyjnych, zastępują Dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.
Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych sprawuje w WiMBP Bożena Orczykowska  
Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych sprawuje w WiMBP Arkadiusz Kryger

 

Dyrekcja Biblioteki

DYREKTOR
Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Zarządem Miasta Gdańska
- Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
- Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, przedstawiania Zarządowi Województwa Pomorskiego i Zarządowi Miasta Gdańska planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

Funkcję Dyrektora sprawuje w WiMBP  Paweł Braun

 

ZASTĘPCY DYREKTORA

Dyrektor kieruje WiMBP przy pomocy dwóch zastępców, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora. 

- Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych im pionów organizacyjnych, zastępują Dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.
Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych sprawuje w WiMBP Bożena Orczykowska  
Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych sprawuje w WiMBP Arkadiusz Kryger

 

Dyrekcja Biblioteki

DYREKTOR

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Zarządem Miasta Gdańska

- Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
- Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, przedstawiania Zarządowi Województwa Pomorskiego i Zarządowi Miasta Gdańska planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

Funkcję Dyrektora sprawuje w WiMBP  Paweł Braun

 

ZASTĘPCY DYREKTORA

Dyrektor kieruje WiMBP przy pomocy dwóch zastępców, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora. 

- Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych im pionów organizacyjnych, zastępują Dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych sprawuje w WiMBP Bożena Orczykowska  

Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych sprawuje w WiMBP Arkadiusz Kryger

 

Dyrekcja Biblioteki

DYREKTOR

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Zarządem Miasta Gdańska

- Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
- Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, przedstawiania Zarządowi Województwa Pomorskiego i Zarządowi Miasta Gdańska planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

Od 1 stycznia 2018 r. funkcję p.o. Dyrektora sprawuje w WiMBP  Bożena Orczykowska

 

ZASTĘPCY DYREKTORA

Dyrektor kieruje WiMBP przy pomocy dwóch zastępców, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora. 

- Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych im pionów organizacyjnych, zastępują Dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych sprawuje w WiMBP Arkadiusz Kryger

 

Dyrekcja Biblioteki

DYREKTOR

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Zarządem Miasta Gdańska

- Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
- Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, przedstawiania Zarządowi Województwa Pomorskiego i Zarządowi Miasta Gdańska planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. funkcję Dyrektora sprawuje w WiMBP  Jarosław Zalesiński

 

ZASTĘPCY DYREKTORA

Dyrektor kieruje WiMBP przy pomocy dwóch zastępców, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora. 

- Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych im pionów organizacyjnych, zastępują Dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych sprawuje w WiMBP Bożena Orczykowska

Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych sprawuje w WiMBP Arkadiusz Kryger

 

Dyrekcja Biblioteki

DYREKTOR

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Zarządem Miasta Gdańska

- Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
- Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, przedstawiania Zarządowi Województwa Pomorskiego i Zarządowi Miasta Gdańska planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. funkcję Dyrektora sprawuje w WiMBP  Jarosław Zalesiński

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dyrektor kieruje WiMBP przy pomocy zastępcy, powoływanego i odwoływanego przez Dyrektora. 

- Zastępca dyrektora kieruje bieżącą działalnością podległych mu pionów organizacyjnych, zastępuje Dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych sprawuje w WiMBP Bożena Orczykowska

 

Dyrekcja Biblioteki

DYREKTOR

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Zarządem Miasta Gdańska

- Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
- Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, przedstawiania Zarządowi Województwa Pomorskiego i Zarządowi Miasta Gdańska planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. funkcję Dyrektora sprawuje w WiMBP  Jarosław Zalesiński

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dyrektor kieruje WiMBP przy pomocy zastępcy, powoływanego i odwoływanego przez Dyrektora. 

- Zastępca dyrektora kieruje bieżącą działalnością podległych mu pionów organizacyjnych, zastępuje Dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Funkcje Zastępcy Dyrektora sprawują:

ds. merytorycznych w WiMBP - Bożena Orczykowska

ds. strategii i rozwoju WiMBP - Joanna Grey

Dyrekcja Biblioteki

DYREKTOR

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Zarządem Miasta Gdańska

- Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
- Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, przedstawiania Zarządowi Województwa Pomorskiego i Zarządowi Miasta Gdańska planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. funkcję Dyrektora sprawuje w WiMBP  Jarosław Zalesiński

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dyrektor kieruje WiMBP przy pomocy zastępcy, powoływanego i odwoływanego przez Dyrektora. 

- Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych mu pionów organizacyjnych, zastępują Dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Funkcje Zastępcy Dyrektora sprawują:

ds. merytorycznych w WiMBP - Bożena Orczykowska

ds. strategii i rozwoju WiMBP - Joanna Grey

Dyrekcja Biblioteki

DYREKTOR

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Zarządem Miasta Gdańska

- Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
- Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, przedstawiania Zarządowi Województwa Pomorskiego i Zarządowi Miasta Gdańska planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. funkcję Dyrektora sprawuje w WiMBP  Jarosław Zalesiński

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dyrektor kieruje WiMBP przy pomocy zastępcy, powoływanego i odwoływanego przez Dyrektora. 

- Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych mu pionów organizacyjnych, zastępują Dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Funkcje Zastępcy Dyrektora sprawują:

ds. merytorycznych w WiMBP

ds. strategii i rozwoju WiMBP - Joanna Grey

Dyrekcja Biblioteki

DYREKTOR

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Zarządem Miasta Gdańska

- Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
- Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, przedstawiania Zarządowi Województwa Pomorskiego i Zarządowi Miasta Gdańska planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. funkcję Dyrektora sprawuje w WiMBP  Jarosław Zalesiński

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dyrektor kieruje WiMBP przy pomocy zastępcy, powoływanego i odwoływanego przez Dyrektora. 

- Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych mu pionów organizacyjnych, zastępują Dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Funkcje Zastępcy Dyrektora sprawują:

ds. strategii i rozwoju WiMBP - Joanna Grey

ds. merytorycznych w WiMBP