Zasady Funkcjonowania WiMPB w Gdańsku

1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku działa w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.
2. Placówki WiMBP w liczbie 30 filii miejskich funkcjonują na terenie miasta Gdańska.
3. WiMBP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawę tej działalności stanowi roczny plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora, zawierający plan usług, plan przychodów i kosztów oraz plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
4. Przychody Biblioteki stanowią wpływy- z dotacji budżetowych, 
- osób prawnych i fizycznych, 
- z innych źródeł.
5. Biblioteka prowadzi na podstawie odrębnych przepisów dodatkową działalność uboczną w zakresie: 
- usług poligraficznych, 
- usług reklamowych, 
- usług handlowych, 
- wynajmu lokali.
6. Środki uzyskiwane z działalności dodatkowej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Biblioteki 

Opublikowany 25/03/2015 11:37 przez Barbara Blacharska zatwierdzony przez Barbara B.


Zasady Funkcjonowania WiMPB w Gdańsku

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku działa w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.
 • Placówki WiMBP w liczbie 29 filii miejskich funkcjonują na terenie miasta Gdańska.
 • WiMBP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Podstawę tej działalności stanowi roczny plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora, zawierający plan usług, plan przychodów i kosztów oraz plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
 • Przychody Biblioteki stanowią wpływy:  - z dotacji budżetowych,  - osób prawnych i fizycznych,  - z innych źródeł.
 • Biblioteka prowadzi na podstawie odrębnych przepisów dodatkową działalność uboczną w zakresie:  - usług poligraficznych,  - usług reklamowych,  - usług handlowych,  - wynajmu lokali.
 • Środki uzyskiwane z działalności dodatkowej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Biblioteki 

Zasady Funkcjonowania WiMPB w Gdańsku

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku działa w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.
 • Placówki WiMBP w liczbie 29 filii miejskich funkcjonują na terenie miasta Gdańska.
 • WiMBP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Podstawę tej działalności stanowi roczny plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora, zawierający plan usług, plan przychodów i kosztów oraz plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
 • Przychody Biblioteki stanowią wpływy:  - z dotacji budżetowych,  - osób prawnych i fizycznych,  - z innych źródeł.
 • Biblioteka prowadzi na podstawie odrębnych przepisów dodatkową działalność uboczną w zakresie:  - usług poligraficznych,  - usług reklamowych,  - usług handlowych,  - wynajmu lokali.
 • Środki uzyskiwane z działalności dodatkowej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Biblioteki 

Zasady Funkcjonowania WiMPB w Gdańsku

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku działa w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.
 • Placówki WiMBP w liczbie 29 filii miejskich funkcjonują na terenie miasta Gdańska.
 • WiMBP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Podstawę tej działalności stanowi roczny plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora, zawierający plan usług, plan przychodów i kosztów oraz plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
 • Przychody Biblioteki stanowią wpływy:  - z dotacji budżetowych,  - osób prawnych i fizycznych,  - z innych źródeł.
 • Biblioteka prowadzi na podstawie odrębnych przepisów dodatkową działalność uboczną w zakresie:  - usług poligraficznych,  - usług reklamowych,  - usług handlowych,  - wynajmu lokali.
 • Środki uzyskiwane z działalności dodatkowej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Biblioteki