Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione w Biuletynie znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku pod adresem www.wbpg.org.pl

Zamieszczono tam informacje dotyczące m.in.:

 • historii biblioteki,
 • zbiorów,
 • usług świadczonych (regulaminy opisujące zasady korzystania z usług ) pełne teksty regulaminów wywieszone są w widocznych miejscach w budynkach poszczególnych bibliotek,
 • dane o poszczególnych filiach i agendach bibliotecznych związanych z obsługą użytkowników (charakterystyka usług bibliotecznych, adresy, telefony, godziny udostępniania),
 • dane o bibliotekach samorządowych regionu pomorskiego,
 • informacje o przetargach,
 • ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy,
 • statut i regulaminy.

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące funkcjonowania Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej agend zamieszczone są również na tablicach informacyjnych w budynku głównym Biblioteki i w siedzibach poszczególnych filii.

Opublikowany 23/03/2015 11:30 przez Nieznany zatwierdzony przez Barbara B.


Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione w Biuletynie znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku pod adresem www.wbpg.org.pl

Zamieszczono tam informacje dotyczące m.in.:

 • historii biblioteki,
 • zbiorów,
 • usług świadczonych (regulaminy opisujące zasady korzystania z usług ) pełne teksty regulaminów wywieszone są w widocznych miejscach w budynkach poszczególnych bibliotek,
 • dane o poszczególnych filiach i agendach bibliotecznych związanych z obsługą użytkowników (charakterystyka usług bibliotecznych, adresy, telefony, godziny udostępniania),
 • dane o bibliotekach samorządowych regionu pomorskiego,
 • informacje o przetargach,
 • ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy,
 • statut i regulaminy.

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące funkcjonowania Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej agend zamieszczone są również na tablicach informacyjnych w budynku głównym Biblioteki i w siedzibach poszczególnych filii.