Strona główna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku jest samorządową wojewódzką instytucją kultury.Terenem działania obejmuje obszar województwa pomorskiego.

Do głównych jej zadań należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, sprawowanie opieki merytorycznej nad bibliotekami publicznymi województwa pomorskiego, współdziałanie z samorządami lokalnymi, bibliotekami innych sieci w kraju i za granicą w celu zaspokajania zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców regionu.

Opublikowany 23/03/2015 11:37 przez Nieznany zatwierdzony przez Barbara B.